• Home  ›
  • News and publications  ›
  • Announcements  ›
  • Информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Газификация на промишлената площадка на „Аурубис България“ АД“
Font size
Glossary
onoff
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.