06/02/21

„Групата Аурубис“: Първите медни аноди, произведени с водород

„Групата Аурубис“: Първите медни аноди, произведени с водород

 Групата Аурубис започна поредицата от изпитвания за използване на водород в промишлени мащаби при производството на медни аноди в завода в Хамбург. Работата по пилотния проект, при който вместо природен газ в производственото съоръжение (анодна пещ) се въвеждат водород и азот, протече по план. Първоначално чрез настоящите изпитвания ще се оцени реакцията на съоръжението към въвеждането на водород и ще се гарантира, че отделните производствени етапи, които са силно чувствителни в енергоемкия процес по производство на метали, протичат безпроблемно.

Повече информация.