05/19/20

Групата „Аурубис“ отчита добри резултати за първата половина на финансовата 2019-2020 година, въпреки кризата с коронавируса

Оперативна печалба преди данъци за полугодието е 91 млн. евро

Хамбург. Групата „Аурубис“ генерира оперативна печалба преди данъци (EBT) в размер на 91 млн. евро за първата половина на финансовата 2019-2020 година (1 октомври 2019 - 30 септември 2020), въпреки кризата с коронавируса и силното й въздействие върху световната икономика.  Оперативната печалба за същия период на предходната финансова година е 103 млн. евро.

„Аурубис“ успява да балансира намаленото предлагане на световните пазари на суровини с гъвкаво планиране на материалите и широко диверсифицирано портфолио към доставчиците като гарантира, че всички производствени звена на Групата разполагат с достатъчно количество концентрати и материали за рециклиране.

 

Повече информация.