03/16/20

Превантивни мерки на Аурубис България“ АД във връзка с въведеното в Република България извънредно положение

Във връзка с въведеното в Република България извънредно положение, "Аурубис България" АД създаде Вътрешен оперативен щаб от ръководители в компанията, който определя, изменя своевременно, съгласува и координира предприетите превантивни мерки в зависимост от развитието на ситуацията, законовите промени и институционалните разпоредби. Оперативният щаб е в състав: Тим Курт - Изпълнителен директор, Димо Кирилов – Производство, Николай Неделчев - Технически дейности, Ивайло Вътев – Финанси, Анелия Димова - Човешки ресурси, Ирена Радева - Сигурност и управление на риска, Евелин Русинов - ЗБУТ, д-р Жанета Рачева - Здравна служба, Ивайло Георгиев - Връзки с институциите.

 

Забранени са посещенията на външни лица в медодобивния завод на „Аурубис“ до Златица и Пирдоп. За всички служители на компании - подизпълнители и доставчици, които осъществяват постоянна дейност на територията на завода или отговарят за всекидневното обезпечаване със суровини и материали, свързани с непрекъснатия производствен процес, са валидни същите мерки, каквито и за служителите на “Аурубис България” АД. На територията на завода не се допускат хора със симптоми на респираторни заболявания: кашляне, кихане, повишена температура.

 

Цялото съобщение.