01/28/21

Аурубис увеличава прогнозата за текущата фискална година

• Компания очаква оперативен EBT между 270 и 330 милиона евро за 2020/21 година

• Повишените такси за рафиниране за рециклиране на материали, по-високите цени на металите и подобреното търсене на медни продукти водят до прогнозно увеличение

 

Хамбург, 21 януари 2021 г. – Групата „Аурубис“ (Aurubis AG) увеличава прогнозата си за финансовата 2020/21 година. Oчакванията за печалба преди данъци (оперативна EBT) са между 270 и 330 милиона евро за текущата фискална година. В началото на периода мултиметалната компания очакваше оперативен EBT между 210 и 270 милиона евро. За сегмента рафиниране и обработка на метали (MRP) Групата очаква оперативен EBT между 300 и 380 милиона евро (по-рано: 250 до 330 милиона евро). За сегмента плоско валцувани продукти (FRP) сега компанията очаква оперативна печалба преди данъци между 14 и 22 милиона евро (по-рано: 4 до 12 милиона евро). „Аурубис“ прогнозира оперативна възвръщаемост на използвания капитал (ROCE) от 9 до 12% след предходната прогноза от 8 до 11%.

Повече информация.