01/28/21

Аурубис увеличава прогнозата за текущата фискална година

• Компания очаква оперативен EBT между 270 и 330 милиона евро за 2020/21 година

• Повишените такси за рафиниране за рециклиране на материали, по-високите цени на металите и подобреното търсене на медни продукти водят до прогнозно увеличение

 

Хамбург, 21 януари 2021 г. – Групата „Аурубис“ (Aurubis AG) увеличава прогнозата си за финансовата 2020/21 година. Oчакванията за печалба преди данъци (оперативна EBT) са между 270 и 330 милиона евро за текущата фискална година. В началото на периода мултиметалната компания очакваше оперативен EBT между 210 и 270 милиона евро. За сегмента рафиниране и обработка на метали (MRP) Групата очаква оперативен EBT между 300 и 380 милиона евро (по-рано: 250 до 330 милиона евро). За сегмента плоско валцувани продукти (FRP) сега компанията очаква оперативна печалба преди данъци между 14 и 22 милиона евро (по-рано: 4 до 12 милиона евро). „Аурубис“ прогнозира оперативна възвръщаемост на използвания капитал (ROCE) от 9 до 12% след предходната прогноза от 8 до 11%.

Повече информация.

Размер на шрифта
глосар
наот

Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.