Владислав Петров, Ръководител Търговски Отдел

Владислав Петров е роден в гр. Добрич. Завършва магистратура по международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство в гр. София. Притежава и диплома по финансов мениджмънт от Association of Certified Chartered Accountants (ACCA).

Започва кариерата си в Дунав Импекс, където отговаря за външнотърговски сделки като продуктов мениджър на индустриални полимери. При навлизането на петролната верига OMV в България, развива маркетинг стратегията на магазините за бързооборотни стоки Viva, които са част от компанията, като управлява покупките и продажбите на нехранителни стоки.

През 2001 г. се присъединява към Аурубис България и до днес отговаря за снабдяването с медни суровини и реализацията на меднии съпътстващи продукти като Ръководител Търговски Отдел.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.