Веселин Ченков, Ръководител направление "Доставки"

Веселин Ченков е роден във Варна. Завършил е външна търговия и маркетинг в Българо-датския колеж в София и има бакалавърска степен по маркетинг и икономика от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Началото на кариерата си започва през 1998 г. като ръководител логистика в АКТ София, системен интегратор на решения по изграждане на компютърните мрежи и системи за мрежова сигурност, базирани на Cisco, Sun Microsystems и Trend Micro. В периода 2001-2007 г. работи в дъщерната компания на Heineken - Загорка АД, на позицията мениджър „Закупуване” с отговорности за доставките на материали, услуги и инвестиционни проекти. От 2007 до 2009 г. работи в Hewlett-Packard GDC като ръководител на оперативен екип доставки за Бенелюкс, Австрия, Швейцария, скандинавските страни, прибалтийските републики и Чехия. 

В Аурубис България е от 2009 г. като ръководител на направление "Доставки" с отговорности за оптимизация и подобрение на цялостния процес на закупуване и складови дейности, свързани както с производството, така и по инвестиционни проекти.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.