Николай Неделчев, Технически директор

Николай Неделчев е роден в гр. Силистра. През 2001 г. се дипломира като магистър по специалност "Промишлено и гражданско строителство" в Университета за архитектура, строителство и геодезия в гр. София. Преминал е през различни позиции в едни от най-големите инженерни и строителни компании у нас. В Балканстрой заема позицията старши мениджър „Разработване на проекти” и отговаря за разширяване на мрежата на софийското метро, изграждането на централната автогара, реконструкция и разширяване на Терминал 2 на Летище София и др. В „Акрополис Груп” е ръководител отдел „Развитие” и отговаря за проектите на компанията в България.

През август 2010 г. се присъединява към Аурубис България като ръководител направление „Инженеринг”. От 2012 г. до края на 2015 г. отговаря за всички дейности в отдел „Развитие и технологии”. От началото на 2016 г. Николай Неделчев, поема позицията на Технически директор в компанията, като е пряко отговорен за направленията: Механо поддръжка, Електро и КиП и А поддръжа, Централен сервиз, Енергоносители, Котел утилизатор и топлоенергийно производство, Аналитични лаборатории, Изследване и развитие, Електро и автоматизация и Инвестиционни проекти.

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.