Ивайло Вътев, Финансов директор

Ивайло Вътев е роден в гр. Ловеч. Висшето си образование завършва в Американския университет в България със специалност „Бизнес администрация”. Завършил е и програмата на Association of Certified Chartered Accountants (ACCA).

Стартира кариерата си през 1997 г. като консултант в международната компания за счетоводни услуги “TMF”, след което последователно работи като одитор в ПрайсуотърхаусКупърс България и анализатор в инвестиционния фонд ECM – BPPF. В периода 2000 – 2009 г. продължава кариерата си в консултантския отдел на ПрайсуотърхаусКупърс България, където заема позицията Директор "Транзакции за Югоизточна Европа". Отговаря за услугите на фирмата в областта на корпоративни финанси, дю дилиджънс и оценки като ръководи редица проекти в региона.

През 2009 г. се присъединява към Аурубис България, където като финансов директор отговаря за планиране и контрол, счетоводство, разплащания, хеджиране и информационните технологии в компанията.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.