Димо Кирилов, Директор "Производство"

Димо Кирилов е роден в гр. Пирдоп. През 2001 г. се дипломира като магистър по специалност "Металургия" от Химико-технологичния и металургичен университет в гр. София. За последните 10 години е преминал през няколко различни позиции в компанията, позната първоначално под името Юмикор, Кумерио и по настоящем Аурубис. Кариерата си започва  през 2001 г. като инженер-металург към направление "Технологии и производство", където отговаря за проекти, свързани  главно с оптимизация на процесите на производство. По-късно преминава последователно през позиции в различни сектори на производство „Металургия”. В периода 2009-2010 г. е ръководител на направление "Иновации и технологии", където ангажиментите му са свързани с управление на лаборатория, опробване и окачествяване, както и развойна дейност. През 2009 г. става част от висшия управленски екип на компанията като заместник-директор "Производство" на Аурубис България. От 1 януари 2012 г. поема позицията директор „Производство” с пряка отговорност за над 350 служители във всички основни производствени единици на компанията - металургично производство, рафинерия за катодна мед, производство сярна киселина и обогатителна фабрика.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.