• Home  ›
  • За нас  ›
  • Мениджмънт  ›
  • Ангел Костов, Ръководител Направление "Екология и здраве при работа"

Ангел Костов, Ръководител Направление "Екология и здраве при работа"

Ангел Костов е роден в град Карлово. През 1995 г. завършва висшето си образование във Висшия химико-технологичен институт в София с придобита квалификация „Инженер-биотехнолог”.

В периода от юли 1997 г. до август 2007 г. работи в Министерството на околната среда и водите, като последователно заема длъжностите младши експерт, старши експерт, държавен експерт, началник отдел „Качество на атмосферния въздух” и директор "Опазване чистотата на въздуха".

През август 2007 г. се присъединява към „Аурубис България” АД като Ръководител на Направление "Екология и здраве при работа", където поема отговорността за всички проекти и дейности, свързани с опазването на околната среда и здравето на служителите.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.