• Home  ›
  • За нас  ›
  • Мениджмънт  ›
  • Анелия Димова, Ръководител „Човешки ресурси Югоизточна Европа“

Анелия Димова, Ръководител „Човешки ресурси Югоизточна Европа“

Анелия Димова е родена в гр. Шумен. През 1995 г. завършва Международни икономически отношения в Икономически университет – Варна и през 2012 г. - сертификационна програма „Executive Leadership“ в Cornell University, USA.
Анелия Димова е с над 15 годишен опит в сферата на човешките ресурси. Кариерата си започва в Рока България, като опитът й включва ръководни позиции по управление на човешките ресурси в БТК и Солвей Соди. Към екипа на Аурубис България се присъединява на 1-ви април 2016 г., като ръководител „Човешки ресурси Югоизточна Европа“.
Като част от висшия мениджърски екип на най-големия производител на мед в света, Анелия Димова ще ръководи процесите и ще развива политиките, свързани с подбора и назначаването на персонал, обучението и развитието на служителите, както и с възнагражденията и допълнителните придобивки в компанията.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.