Мениджмънт

Тим Курт, Изпълнителен директор, Вице-президент

Тим Курт започва работа в “Норддойче Афинери” (предишното наименование на Аурубис) през 2006 г. и до месец юли на 2014 г. е Вицепрезидент “Корпоративна логистика”. Допълнителено в периода 2009- 2013 г. заема и корпоративната функция мениджър “Иновации” на концерна. Участвал е в реализацията на множество проекти на Групата, някои от които и в България.

Димо Кирилов, Директор "Производство"

Димо Кирилов  започва кариерата си през 2001 г. като инженер-металург към направление "Технологии и производство". От 1 януари 2012 г. поема позицията директор „Производство” с отговорност върху всички основни производствени единици на компанията - металургично производство, рафинерия за катодна мед, производство сярна киселина и обогатителна фабрика.

Николай Неделчев, Технически директор

От началото на 2016 г. Николай Неделчев, поема позицията на Технически директор в Аурубис България, като е пряко отговорен за направленията: Механо поддръжка, Електро и КиП и А поддръжа, Централен сервиз, Енергоносители, Котел утилизатор и топлоенергийно производство, Аналитични лаборатории, Изследване и развитие, Електро и автоматизация и Инвестиционни проекти.

Ивайло Вътев, Финансов директор

През 2009 г. Ивайло Вътев се присъединява към Аурубис България, където като финансов директор отговаря за планиране и контрол, счетоводство, разплащания, хеджиране и информационните технологии в компанията.

Ангел Костов, Ръководител Направление "Екология и здраве при работа"

През 2007 г. Ангел Костов се присъединява към Аурубис България като Ръководител Направление "Екология и здраве при работа", където отговаря за всички проекти и процеси, свързани с опазването на околната среда и здравето на служителите.

Анелия Димова, Ръководител направление "Човешки ресурси Югоизточна Европа"

Анелия Димова се присъединява към екипа на Аурубис България на 1-ви април 2016 като ръководител „Човешки ресурси Югоизточна Европа“. Като част от висшия мениджърски екип на най-големия производител на мед в света, Анелия Димова ще ръководи процесите и ще развива политиките, свързани с подбора и назначаването на персонал, обучението и развитието на служителите, както и с възнагражденията и допълнителните придобивки в компанията.

Веселин Ченков, Ръководител направление "Доставки"

От 2009 г. работи в Аурубис България като ръководител на направление „Доставки” с отговорности за оптимизация и подобрение на цялостния процес на закупуване и складови дейности, свързани както с производството, така и с инвестиционни проекти.

Владислав Петров, Ръководител Търговски Отдел

През 2001 г. Владислав Петров се присъединява към Аурубис България и до днес отговаря за снабдяването с медни суровини и реализацията на меднии съпътстващи продукти като Ръководител Търговски Отдел.