Мениджмънт

Тим Курт, Изпълнителен директор, Вице-президент

Тим Курт започва работа в “Норддойче Афинери” (предишното наименование на Аурубис) през 2006 г. и до месец юли на 2014 г. е Вицепрезидент “Корпоративна логистика”. Допълнителено в периода 2009- 2013 г. заема и корпоративната функция мениджър “Иновации” на концерна. Участвал е в реализацията на множество проекти на Групата, някои от които и в България.

Димо Кирилов, Директор "Производство"

Димо Кирилов  започва кариерата си през 2001 г. като инженер-металург към направление "Технологии и производство". От 1 януари 2012 г. поема позицията директор „Производство” с отговорност върху всички основни производствени единици на компанията - металургично производство, рафинерия за катодна мед, производство сярна киселина и обогатителна фабрика.

Николай Неделчев, Технически директор

От началото на 2016 г. Николай Неделчев, поема позицията на Технически директор в Аурубис България, като е пряко отговорен за направленията: Механо поддръжка, Електро и КиП и А поддръжа, Централен сервиз, Енергоносители, Котел утилизатор и топлоенергийно производство, Аналитични лаборатории, Изследване и развитие, Електро и автоматизация и Инвестиционни проекти.

Ивайло Вътев, Финансов директор

През 2009 г. Ивайло Вътев се присъединява към Аурубис България, където като финансов директор отговаря за планиране и контрол, счетоводство, разплащания, хеджиране и информационните технологии в компанията.

Ангел Костов, Ръководител Направление "Екология и здраве при работа"

През 2007 г. Ангел Костов се присъединява към Аурубис България като Ръководител Направление "Екология и здраве при работа", където отговаря за всички проекти и процеси, свързани с опазването на околната среда и здравето на служителите.

Анелия Димова, Ръководител направление "Човешки ресурси Югоизточна Европа"

Анелия Димова се присъединява към екипа на Аурубис България на 1-ви април 2016 като ръководител „Човешки ресурси Югоизточна Европа“. Като част от висшия мениджърски екип на най-големия производител на мед в света, Анелия Димова ще ръководи процесите и ще развива политиките, свързани с подбора и назначаването на персонал, обучението и развитието на служителите, както и с възнагражденията и допълнителните придобивки в компанията.

Веселин Ченков, Ръководител направление "Доставки"

От 2009 г. работи в Аурубис България като ръководител на направление „Доставки” с отговорности за оптимизация и подобрение на цялостния процес на закупуване и складови дейности, свързани както с производството, така и с инвестиционни проекти.

Владислав Петров, Ръководител Търговски Отдел

През 2001 г. Владислав Петров се присъединява към Аурубис България и до днес отговаря за снабдяването с медни суровини и реализацията на меднии съпътстващи продукти като Ръководител Търговски Отдел.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.