Развитие на културата и съхраняване на традициите

Регионът на Средногорието е с богати запазени традиции и много таланти в областта на културата. Аурубис България е партньор на всички културни организации в региона, като подкрепя местните  самодейни състави и културни изяви в общините.

Реализирани проекти:

  • Подпомагане на самодейните състави към читалищата и училищата в района;
  • Подпомагане на Марчинг бенд, Златица;
  • Закупуване на библиотечен софтуер за НЧ „Христо Смирненски  - 1889“.
Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.