Подпомагане на здравеопазването

Здравеопазването е основен приоритет в социалната политика на Аурубис България. Като такъв, компанията инвестира непрекъснато в неговото развитие и се грижи за гражданите от района на Средногорието, като подсигурява нужна апаратура на медицинските заведения и други. 

Реализирани проекти:

  • Монтиране на асансьор в Медицински център, гр. Златица;
  • Закупен ехограф и имунологичен анализатор за Медицински център, гр. Златица;
  • Ремонтирани помещения, закупени климатични системи и офис техника за Медицинските центрове в Пирдоп и Златица.
Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.