Качествено и перспективно образование

Образованието е основен приоритет в социалната политика на Аурубис България. Като такъв, компанията инвестира непрекъснато в неговото развитие чрез партньорските си програми с общините Пирдоп и Златица, както и с редица допълнителни проекти.

Реализирани проекти:

  • Ремонтирани и оборудвани класни стаи и физкултурни салони в НУ „Тодор Влайков“ и СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп и СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица;
  • Изградени столови помещения в НУ „Тодор Влайков“ и СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп и СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица; ØОрганизирани летни езикови, компютърни и музикални курсове  в информационния център на Аурубис България, гр. Пирдоп;
  • Закупени интерактивни дъски за обучението в ДГ „Пека и Карло Чоконяни“, гр. Пирдоп и ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ и ДГ „Слънце“, гр. Златица;
  • Изграден физкултурен салон в ДГ „Вяра, Надежда, Любов“, гр. Златица;
  • Внедряване на облачна технология в учебния процес в СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп
Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.