Социална ангажираност

Всяка година Аурубис България реализира редица социални проекти на национално и местно ниво, съчетавайки корпоративните си ценности със стремежа да бъде в полза на обществото.  

Последователната социална политика на Аурубис България се реализира чрез социални споразумения с общинските ръководства на гр. Пирдоп и гр. Златица, които се изпълняват на годишна база и отговарят на социалната политика на компанията и приоритетните нужди на съответната община.

Ежегодно се реализира социална програма, проектите от която са насочени към подпомагане на хора в неравностойно положение, образование и талантливи деца, спортни инициативи, културни проекти и др. За последните 10 години компанията е направила дарения на стойност над 6 млн. лева. През 2011 г. Аурубис България получи отличието "Корпоративен дарител на годината" на Българския дарителски форум.

Освен проектите, включени в социалните споразумения, Аурубис България осъществява и други социално значими проекти в  партньорство  с  асоциации, училища и  други организации, споделящи общи идеи за развитието на региона. Реализираме и интересни "зелени" проекти, насочени специално към служителите. 

Нашите социални приоритети са:

 

Предложения за съвместни проекти в областта на корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие и спонсорства

Всички молби трябва да бъдат адресирани до отдел "Връзки с институциите и комуникации" на компанията в писмена форма. Предложенията преминават стандартна процедура за оценка, като кандидатите се уведомяват в срок от един месец за крайното решение на Аурубис България.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.