Нашите служители

В Аурубис се стараем да откриваме индивидуалните способности на всеки и да разширяваме границите на възможностите на нашите колеги, да поддържаме открита комуникация и да работим заедно за постиганeто на успех, както личен, така и в името на компанията. Благодарение на нашите колеги, дисциплината и начинът ни на работа, Аурубис България е просперираща, разрастваща и развиваща се компания.

Ръководството на компанията работи в отличен диалог и тясно сътрудничество с комитетите на две синдикални организации - КНСБ и КТ "Подкрепа".

 

Безопастността на нашите служители – приоритет номер едно 

 

Оценката за резултатите на компанията в областта на здравословните и безопасни условия на труд се основава на коефициентната честота на злополуките за един милион работни часа. През последните няколко години с постоянство Аурубис България успя да намали честотата на злополуките. Целта е тази позитивна тенденция да продължи посредством непрестанните подобрения във всички области на здравето и безопасността при работа.

Освен технологичните мерки като развитие и модернизация на производството, вътрешните и външните обучения по трудовата безопасност са част от стандартите за всички нива на управлението. Чрез непрекъснато обучение се гарантира, че всички служители са запознати с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Осъзнаването на безопасността като приоритет от всеки един служител е от изключителнo значение. Инцидентите се разследват в детайли, за да се установят техните технически, организационни и поведенчески причини, с цел да се избегне тяхното повторение.

Аурубис България е компания с образцова система по безопасност, дължаща се на постоянни и успешни подобрения в производствената безопасност.

Ние работим в посока нашите доставчици да достигнат същия стандарт на безопасни и здравословни условия на труд.

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.