Сертификати

За първи път заводът е сертифициран в съответствие със стандарта ISO 9001 през декември 2004 г. за внедрена Система за управление на качеството. През ноември 2011 г. сертификатът e подновен от LRQA с валидност до декември 2013 г. Аурубис България АД също така е сертифициран и в съответствие със стандарта ISO 14001 за внедрена Система за управление на околната среда. Сертификатът издаден от LRQA е с валидност до март 2015 г. Двете системи за управление на качество и околна среда са интегрирани, поддържат се и непрекъснато се подобряват.

През 2009 г. Аналитични лаборатории на Аурубис България АД получиха сертификат за акредитация, съгласно ISO 17025:2006.

През същата година катодите на Аурубис България са сертифицирани с клас А от Лондоската метална борса.

През октомври 2012 г. компанията получи одобрение за Authorised Economic Operator  за опростени митнически процедури, сигурност и безопасност. Този статут, валиден във всички държави-членки на ЕС, бе предоставена от българските митнически власти.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.