Информационен център

В края на 2011 г. в гр. Пирдоп и гр. Златица бяха открити информационни центрове на Аурубис България. Основна цел на двата центъра е те да функционират като място, където всеки член на местната общност може да получи информация по всякакви въпроси, свързани с компанията.  

Създаването на центровете цели да гарантира правото на равен и неограничен достъп до информация, свързана с дейността на компанията във всяка една област: опазване на околната среда, възможности за работа, социална политика и т.н.

Не на последно място, отварянето на информационни центрове се стреми да затвърди имиджа на фирма с дългосрочна стратегия за развитие в този район сред обществеността и да допринесе за следване на принципа за прозрачност и откритост на работа  като по този начин се увеличи подкрепата от местната общност по продължителността на "комуникационната мантра", а именно информираност → разбиране → подкрепа (повишената осведоменост увеличава разбирането, което в крайна сметка поражда подкрепа).

От месец февруари 2016 г. информационният център на Аурубис България в гр. Златица се трансформира в Регионален център за търговия и инвестиции. Новият център подпомага дейността на Индустриален Клъстър Средногорие, като основните цели са:

  • Подобряване и популяризиране на възможностите на района за привличане на дългосрочни инвеститори;
  • Активно взаимодействие с местната власт и общността за развитие на регионалния и местния капацитет;
  • Разработване и изпълнение на програми и проекти за повишаване на конкурентоспособността на района на Средногорието.

Информационният център на Аурубис България в гр. Пирдоп поема изцяло връзката между гражданите и компанията, като  заинтересованите лица имат възможност да получат нужната информация от първо лице в удобно за тях време всеки работен ден.

 

Работно време

Информационен център гр. Пирдоп

Понеделник-Петък

9:00 – 12:30 ч. и 15:00 – 17:00 ч.