Информационен център

В края на 2011 г. в гр. Пирдоп и гр. Златица бяха открити информационни центрове на Аурубис България. Основна цел на двата центъра е те да функционират като място, където всеки член на местната общност може да получи информация по всякакви въпроси, свързани с компанията.  

Създаването на центровете цели да гарантира правото на равен и неограничен достъп до информация, свързана с дейността на компанията във всяка една област: опазване на околната среда, възможности за работа, социална политика и т.н.

Не на последно място, отварянето на информационни центрове се стреми да затвърди имиджа на фирма с дългосрочна стратегия за развитие в този район сред обществеността и да допринесе за следване на принципа за прозрачност и откритост на работа  като по този начин се увеличи подкрепата от местната общност по продължителността на "комуникационната мантра", а именно информираност → разбиране → подкрепа (повишената осведоменост увеличава разбирането, което в крайна сметка поражда подкрепа).

От месец февруари 2016 г. информационният център на Аурубис България в гр. Златица се трансформира в Регионален център за търговия и инвестиции. Новият център подпомага дейността на Индустриален Клъстър Средногорие, като основните цели са:

  • Подобряване и популяризиране на възможностите на района за привличане на дългосрочни инвеститори;
  • Активно взаимодействие с местната власт и общността за развитие на регионалния и местния капацитет;
  • Разработване и изпълнение на програми и проекти за повишаване на конкурентоспособността на района на Средногорието.

Информационният център на Аурубис България в гр. Пирдоп поема изцяло връзката между гражданите и компанията, като  заинтересованите лица имат възможност да получат нужната информация от първо лице в удобно за тях време всеки работен ден.

 

Работно време

Информационен център гр. Пирдоп

Понеделник-Петък

9:00 – 12:30 ч. и 15:00 – 17:00 ч.

Размер на шрифта
глосар
наот

Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.