05/05/20

Групата „Аурубис“ получи одобрение на Европейската комисия за придобиването на „Метало“

Хамбург, Брюксел. Антимонополните органи на ЕС издадоха безусловно одобрение на Групата „Аурубис“ (Aurubis AG) за придобиване на белгийско-испанската „Метало“ (Metallo Group). С това приключва производството по контрол върху сливанията, което започна през август 2019 г. Официалното сключване на сделката ще бъде на 29 май.

 

През май 2019 г. Групата Аурубис" съобщи за намерението си да придобие компанията за рециклиране и рафиниране на метали Метало" на изкупна цена от 380  милиона евро. Към момента Метало Груп" е мажоритарна собственост на инвестиционната компания TowerBrook Capital Partners. Метало" е специализирана в рециклирането на цветни метали и има 540 служители в заводите си в Белгия и Испания.

 

„Днес е забележителен ден за „Аурубис“ и „Метало“. Приветстваме с ентусиазъм одобрението за придобиване. Това е ключов момент в прилагането на нашата мулти-метална стратегия“, заяви Роланд Харингс, председател на изпълнителния съвет на Групата „Аурубис“. „Рециклирането е от решаващо значение за устойчивото развитие и е привлекателен глобален пазар за растеж. Ноу-хау  и технологичните процеси на „Метало“ допълват експертизата на „Аурубис“. Със своя бизнес модел за „нулев отпадък“ двете компании гарантират, че всички входящи материали се преработват в продукти“, допълни Харингс.

 

„Метало Белгия“, базирана в гр. Берсе, е основана през 1919 г. През 60-те години компанията разработва процеси за рециклиране на мед, калай и олово от суровини с ниско съдържание на метали и насърчава иновации за устойчиви технологии в подкрепа на стратегията си за „нулев отпадък“. „Метало Испания“ е основана в Беранго, провинция Бискай през 1991 г.

 

“Аурубис“ e водеща международна група за производство на метали и най-големият преработвател на мед в света. „Аурубис България“, част от Групата, стопанисва медодобивния завод в Средногорието и е втората по големина компания в България.

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.