12/09/20

Годишен финансов резултат 2019-20

Финансовият резултат на групата Аурубис  нараства значително, въпреки пандемията

Хамбург, 9 декември 2020 г. - Въпреки пандемията и нейното широко въздействие върху глобалната икономика, Групата „Аурубис“ увеличи оперативната си печалба преди данъци (EBT) с 15% до 221 милиона евро за последната фискална година (предходна година: 192 милиона евро). Оперативният ROCE също се е увеличил, достигайки 9.3% (предходната година: 8.6%). Оперативната консолидирана нетна печалба се е увеличила с 21% до 167 милиона евро (предходната година: 138 милиона евро).

Препоръчителен дивидент от 1.30 евро на акция

Изпълнителният съвет и Надзорният съвет ще предложат изплащането на дивиденти да бъде в размер на 1.30 евро на акция на годишното общо събрание на 11 февруари 2021 г., което ще се проведе за първи път в дигитален формат (дивидент за предишната година: 1.25 евро). Ако акционерите на Годишното общо събрание приемат това решение, коефициентът на изплащане ще бъде 35% (предходната година: 41%) от оперативния консолидиран нетен резултат.

Производителността от рециклирани материали и преработка на концентрати се увеличава

Значително по-високите такси за рафиниране на меден скрап и други материали за рециклиране допринесоха за добрата ситуация с печалбите. Производството на материали за рециклиране се е увеличило значително, отчасти поради включването на придобитите заводи на Metallo в Берсе (Белгия) и Беранго (Испания), които са отчетени в консолидирания финансов отчет от юни 2020 г. С придобиването „Аурубис“ разширява продуктовото си портфолио и капацитета си за преработка от рециклиране, особено от суровини с ниско съдържание на метали. „Интеграцията на Metallo протича точно както е планирано“, каза председателят на изпълнителния съвет на  Групата „Аурубис“ Роланд Харингс. „Уверени сме, че дори ще надхвърлим целевия потенциал за синергия от 10 до 15 милиона евро през следващите три години.“

Приходите също бяха повлияни положително от значително по-високата продажба на метали, придружена от повишени цени и от значително по-високто производство на концентрат, която въпреки това беше компенсирана от по-ниските такси за обработка и рафиниране на медни концентрати под влияние на пазарните фактори. Значително по-ниските цени на световните пазари на сярна киселина доведоха до съответно намаляване на приходите от продажби на този страничен продукт. Продажбите на катоди в Азия, особено в Китай, силно компенсираха спада в търсенето на европейските пазари на медни продукти поради пандемията от коронавируса.

„Отговорността и дисциплината на нашите служители при прилагането и спазването на  противоепидемичните  мерки изиграха решаваща роля. След няколко трудни месеца можем да кажем, че управлението при кризисна ситуация се оказа ефективно. В нашите заводи, където служителите работят 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, досега няма производствени ограничения. Нашата солидна балансова и финансова структура и стабилен бизнес модел изиграха своята роля. Въпреки продължаващата пандемия, гледаме на новата финансова година с предпазлив оптимизъм и очакваме резултата да бъде в малко по-висок целеви диапазон“, обобщи Роланд Харингс.

За настоящата фискална 2020/21 година Групата „Аурубис“ прогнозира EBT в малко по-висок целеви диапазон между 210 и 270 милиона евро (за предходната година: 185 до 250 милиона евро). Компанията очаква оперативен ROCE между 8 и 11%, както през предходната година.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.