01/28/21

Аурубис увеличава прогнозата за текущата фискална година

• Компания очаква оперативен EBT между 270 и 330 милиона евро за 2020/21 година

• Повишените такси за рафиниране за рециклиране на материали, по-високите цени на металите и подобреното търсене на медни продукти водят до прогнозно увеличение

 

Хамбург, 21 януари 2021 г. – Групата „Аурубис“ (Aurubis AG) увеличава прогнозата си за финансовата 2020/21 година. Oчакванията за печалба преди данъци (оперативна EBT) са между 270 и 330 милиона евро за текущата фискална година. В началото на периода мултиметалната компания очакваше оперативен EBT между 210 и 270 милиона евро. За сегмента рафиниране и обработка на метали (MRP) Групата очаква оперативен EBT между 300 и 380 милиона евро (по-рано: 250 до 330 милиона евро). За сегмента плоско валцувани продукти (FRP) сега компанията очаква оперативна печалба преди данъци между 14 и 22 милиона евро (по-рано: 4 до 12 милиона евро). „Аурубис“ прогнозира оперативна възвръщаемост на използвания капитал (ROCE) от 9 до 12% след предходната прогноза от 8 до 11%.

„В началото на финансовата година дори прогнозите, предоставени от експерти в бранша, бяха противоречиви. Това беше една от причините, поради които планирахме много консервативно“, обясни Роланд Харингс, главен изпълнителен директор на Групата „Аурубис“. „Сега е видно, че както таксите за рафиниране за рециклиране на материали, така и цените на металите ще останат на сегашното високо ниво. Това, както и увеличеното търсене на продукти във всички сегменти, бъде от полза през финансовата година.“

Според предварителните данни, Групата „Аурубис“ генерира оперативен EBT от 82 милиона евро през първото тримесечие на финансовата 2020/21 година (предходната година: 31 милиона евро). Резултатът за тримесечието отговаря на настоящите пазарни очаквания. Първото тримесечие на предходната финансова година бе повлияно от плановия ремонт в Хамбург, с отрицателен ефект от около 34 милиона евро върху печалбите.

Групата „Аурубис“ ще публикува пълния доклад за първото тримесечие на финансовата 2020/21 година на 5 февруари 2021 година.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.