07/17/20

Аурубис придобива берлинския софтуерен разработчик azeti

Придобиване на важен компонент за прилагане на стратегията за дигитализация на Аурубис. Аурубис осигурява IoT платформа в дългосрочен план за интегриране и оценка на производствените данни.

Хамбург / Берлин, 16 юли 2020 г. - Мултиметалната компания Аурубис придобива берлинската софтуерна компания azeti GmbH. Договорът за покупка беше подписан вчера.

azeti разработва и предлага платформа за internet-of-things (IoT), която интегрира и оценява производствените данни. Платформата е разработена от приблизително 20 служители на компанията и е внедрена в различни индустриални компании по целия свят. Софтуерът е в състояние да събере големи обеми от данни от много разнообразни източници просто и бързо, което позволява идентифициране и използване на неоткрит потенциал за оптимизация. Аурубис вярва, че ще може да направи производствените процеси в производството и рециклирането на метали по-гъвкави и ефективни чрез платформата azeti.

„Дигитализацията е ключова част от корпоративната стратегия на Аурубис“, каза Райнер Верховен, главен финансов директор на Група Аурубис, който отговаря за ИТ в компанията, наред с други теми. „С придобиването ние не само осигуряваме идеална платформа, която да ни помогне да дигитализираме производствените процеси, но и придобиваме опит и ресурси, за да следваме нови цифрови пътища и в други области.“

Аурубис създава нова вътрешна организационна структура за дигитализация и azeti ще бъде интегрирана в тази структура. Маркъс Сасенрат, вицепрезидент по информационните технологии в Аурубис, обясни: „azeti е централен компонент на новата ни дигитална организация - но не единствената. Компанията има важен принос към нашия проект за цифрова фабрика. Дигитализирането на производствените процеси ще ни позволи да направим операциите по-гъвкави, да оптимизираме планирането на спиране, да намалим усилията за поддръжка и да обработим суровините още по-ефективно. Освен това тя ни позволява да дадем допълнителен принос за устойчивостта и опазването на околната среда. Скоро ще създадем лаборатория за цифрови иновации, където ще работим върху цифровизацията на нашите продукти и бизнес модели. И двете ще бъдат подкрепени от Аналитичен център за високи постижения, в който вече анализираме големи обеми от данни, идентифицираме корелации и предоставяме информацията достъпна в много области на нашата компания. "

Себастиан Кох, управляващ директор на azeti, радостен заяви: „Нашият млад, сръчен екип от експерти се радва да стане част от голяма индустриална компания Аурубис. Специфичните знания и опит на Аурубис ще ни помогнат да продължим да развиваме и усъвършенстваме платформата azeti IoT. "

Въпреки включването си в новата дигитална организация Аурубис, azeti ще бъде управлявана като независима компания в рамките на Аурубис Group. Тя ще продължи да обслужва изцяло своите клиенти в съответствие с условията на техните договори.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.