07/17/20

„Аурубис“ придоби софтуерната компания azeti

 Групата „Аурубис“ придоби берлинската софтуерна компания azeti GmbH. azeti разработва и предлага платформа за internet-of-things, която интегрира и оценява производствените данни. Софтуерът е в състояние да събере големи обеми от данни от много източници, което позволява идентифициране и използване на възможности за оптимизиране на проивзодствените процеси.

 

„Дигитализацията е ключова част от корпоративната стратегия на „Аурубис“, каза Райнер Верховен, главен финансов директор на Групата. „С придобиването не само осигуряваме идеална платформа, която да ни помогне да дигитализираме производствените процеси, но и придобиваме опит и ресурси, за да следваме нови пътища във високите технологии“, допълни той.

 

Маркус Сасенрат, вицепрезидент по информационните технологии в Групата „Аурубис“, обясни: „azeti е централен компонент на новата ни дигитална организация - но не единствената. Компанията има важен принос към нашия проект за дигитализирано производство. Цифровизацията ще ни позволи да направим операциите по-гъвкави, да оптимизираме планирането, да намалим усилията за поддръжка и да обработим суровините още по-ефективно. Освен това ще допринесе за устойчивостта и опазването на околната среда. Скоро ще създадем и лаборатория за дигитални. В Аналитичния ни център за високи постижения вече анализираме големи обеми от данни. azeti ще бъде управлявана като независима компания в рамките на Групата „Аурубис“.

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.