06/02/21

„Групата Аурубис“: Първите медни аноди, произведени с водород

„Групата Аурубис“: Първите медни аноди, произведени с водород

 

 Групата Аурубис започна поредицата от изпитвания за използване на водород в промишлени мащаби при производството на медни аноди в завода в Хамбург. Работата по пилотния проект, при който вместо природен газ в производственото съоръжение (анодна пещ) се въвеждат водород и азот, протече по план. Първоначално чрез настоящите изпитвания ще се оцени реакцията на съоръжението към въвеждането на водород и ще се гарантира, че отделните производствени етапи, които са силно чувствителни в енергоемкия процес по производство на метали, протичат безпроблемно.

Повече информация.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.