• Home  ›
  • Новини и публикации

03/16/20

Превантивни мерки на Аурубис България“ АД във връзка с въведеното в Република България извънредно положение

Във връзка с въведеното в Република България извънредно положение, "Аурубис България" АД създаде Вътрешен оперативен щаб от ръководители в компанията, който определя, изменя своевременно, съгласува и координира предприетите превантивни мерки в зависимост от развитието на ситуацията, законовите промени и институционалните разпоредби. Оперативният щаб е в състав: Тим Курт - Изпълнителен директор, Димо Кирилов – Производство, Николай Неделчев - Технически дейности, Ивайло Вътев – Финанси, Анелия Димова - Човешки ресурси, Ирена Радева - Сигурност и управление на риска, Евелин Русинов - ЗБУТ, д-р Жанета Рачева - Здравна служба, Ивайло Георгиев - Връзки с институциите.

 

Забранени са посещенията на външни лица в медодобивния завод на „Аурубис“ до Златица и Пирдоп. За всички служители на компании - подизпълнители и доставчици, които осъществяват постоянна дейност на територията на завода или отговарят за всекидневното обезпечаване със суровини и материали, свързани с непрекъснатия производствен процес, са валидни същите мерки, каквито и за служителите на “Аурубис България” АД. На територията на завода не се допускат хора със симптоми на респираторни заболявания: кашляне, кихане, повишена температура.

 

Цялото съобщение.

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.