• Home  ›
  • Новини и публикации

05/19/20

Групата „Аурубис“ отчита добри резултати за първата половина на финансовата 2019-2020 година, въпреки кризата с коронавируса

 Оперативна печалба преди данъци за полугодието е 91 млн. евро

Хамбург. Групата „Аурубис“ генерира оперативна печалба преди данъци (EBT) в размер на 91 млн. евро за първата половина на финансовата 2019-2020 година (1 октомври 2019 - 30 септември 2020), въпреки кризата с коронавируса и силното й въздействие върху световната икономика.  Оперативната печалба за същия период на предходната финансова година е 103 млн. евро.

„Аурубис“ успява да балансира намаленото предлагане на световните пазари на суровини с гъвкаво планиране на материалите и широко диверсифицирано портфолио към доставчиците като гарантира, че всички производствени звена на Групата разполагат с достатъчно количество концентрати и материали за рециклиране. 

 

Повече информация.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.