Суровини

Меден концентрат

Ние претопяваме повече от 1.2 млн. т.

Рециклиране

Аурубис България е най-големият преработвател на медни вторични суровини в Югоизточна Европа.