Снеготопящ бетон с железен-силикат

Снеготопящият бетон е специална смес от материали, които могат да провеждат електрически сигнали. Обикновеният бетон не притежава тези свойства. Съставът на снеготопящия бетон е от големи количества железен-силикат в комбинация с други материали, които също съдържат по-големи количества железни съединения. Когато снеготопящият бетон се свърже с източник на електричество, неговите съставни компоненти се нагряват и не позволяват снегът да се задържи върху бетоновата повърхност. Бетоновата повърхност се загрява до +20°C над външната температура. Този специален вид бетон е приложен върху няколко мостови конструкции и пешеходни пътеки в САЩ и е изобретен от проф. Кристофър Туан под ръководителството на Университета Nebraska с патентен номер US 6,825,444 B1.  

 

Оползотворяването на железен-силикат води до няколко основни ползи за снеготопящия бетон:  

 

» Източник на електро-кондуктивен материал;

» Подобрява механичните свойства и дълготрайността на бетона;

» Сертифициран строителен материал в съответствие с EN 12620;

» Строителен продукт, който отговарят на изискванията за устойчиво развитие.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.