Свръх-якостен бетон с железен-силикат

Свръх-якостният бетон се характеризира с много висока якост на натиск (над 150 МРа) и ненадмината дълготрайност, дори когато е подложен на високо агресивно въздействие. Всичко тези негови свойства превръщат свръх-якостния бетон в алтернатива на други конструкционни материали (например стомана) при изграждането на транспортни и хидротехнически съоръжения, високи сгради, както и специални минни съоръжения, военни структури, екстравагантни архитектурни решения за конструктивни елементи и детайли. Едновременно с това този специален бетон отговаря на изискванията за устойчиво развитие чрез намаляване нуждата от рехабилитация на елементите изградени от него. Железният-силикат е един от най-добрите материали за направата на свръх-якостен бетон, като допринася за серия от положителните свойства на конструкциите и елементите, в които той участва:

 

» Уплътнява макро- и микроструктурата на бетона, поради малкия си размер;

» Увеличава плътността механично и чрез формиране на допълнителни връзки с останалите компоненти;

» Увеличава обработваемостта на прясната бетонна смес;

» Намалява използването на природните суровини;

» Води до създаване на продукти с по-дълъг жизнен цикъл;

» Формира устойчиви крайни продукти.

 

Типичният състав на свръх-якостен бетон с железен-силикат включва: 

1.     Железен-силикат =1150 kg/m3;

2.     Цимент = 820 kg/m3;

3.     Летяща пепел = kg/m3;

4.     В/Ц = 0,3;

 

Плътността на свръх-якостния бетон с железен-силикат е около 2,4 kg/m3 и якостта на натиск надхвърля 100 МРа. След прилагане на термична обработка, механичните свойства на бетона могат да се увеличат с 30%. За употреба в тънкостенни елементи подложени на огъване, се препоръчва влагането на стоманени (6 или 8 mm) фибри – 2 % по обем.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.