Защитен бетон с железен-силикат

Защитният бетон с железен-силикат е строителен материал, който се използва за строителството на предпазни съоръжения. Тези съоръжения осигуряват безопасна работа на хората в тях, подложени на различни радиационни лъчения и атаки.

 
Този вид бетон се използва за строителството на:

» Стени, тавани и подове срещу йонизираща радиация;

» Мулти-функционална защита срещу електромагнитна защита;

» Радиационна защита в болници, лаборатории, онкологични клиники и съоръжения за третиране на радиационни отпадъци;

» Защита при риска от течове на ядрена радиация;

» Защита срещу терористични атаки;

» Защита срещу екстремни и природни бедствия.

 

Има няколко основни приноса при оползотворяването на железния-силикат в защитен бетон:

» Комбинира конструкция и радиационна система;

» Увеличава якостта и плътността на бетона (2,8kg/m3);

» Намалява разходите за поддръжка и увеличава дълготрайността на конструкциите;

» Намалява размера на конструкцията при същото ниво на висока радиационна способност;

» Способност за топлозащита; 

» Устойчиво оползотворяване.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.