Керамични изделия с железен-силикат

Керамиката е един от най-древните строителни материали познати на нашата планета, датираща от над 10 000 години пр. Хр. Непосредствено след като хората открили, че ако смесят глината с вода, придадат й определена форма и я изпечат, тя запазва формата си. Така започнали да експериментират с различни форми, цветове и смеси. В днешно време, науката и практиката е открила широк набор от алтернативни материали за направата на керамични изделия, които подобряват свойствата на готовите продукти от една страна и от друга намаляват изразходването на природните суровини. Железният-силикат е такъв строителен материал, използването на който води до няколко значителни приноса вложен в различни керамични изделия (тухли, керамични и клинкерни плочи, керемиди и др.):

» Повишава механичните свойства;

» Подобрява обемната стабилност;

» Намалява пластичността при изсушаване;

» Намалява линейносто съсъхване;

» Устойчиво вложен материал, намалява себестойността на крайните продукти.

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.