Бетонови елементи с железен-силикат

Вибро-пресованите бетонови изделия са широко разпространени в градските части. Технологията на тяхното производство изисква изготвяне на смес със специфичен състав, обработваемост и консистенция на формоване на прясната бетонова смес, като в същото време втвърдилите елементи трябва да отговарят на високи изисквания по отношение на механичните свойства и дълготрайността. Различни алтернативни материали, които подобряват отделни свойства на втвърдения бетон, са използват ефективно за направата на бетонови изделия. Те също трябва да отговарят на изискванията за постигане на ниско-водо циментни отношение и обработваемост на прясната смес. Добавянето на железния-силикат води до подобряване на елементите от гледна точка на тяхната визия, механични свойства и дълготрайност. Прилага се в широка гама от бетонови продукти: плочки, блокове, панели, бордюри и др.  

 

Основните ползи от използването на железен-силикат в бетонови продукти са:

 

» Подобрява механичните свойства (до 25%);;

» Подобрява дълготрайността на вибро-пресованите изделия чрез уплътняване на структурата и известна поцуланова активност на железния-силикат с цимента;

» Подобрява износоустойчивостта (14±0,2cm3/50cm2 (БДС EN 1338:2005, пр. H));;

» Обемопостоянство на изделията, без риск от алкало-силициева реакция;

» Сертифициран строителен материал според EN 12620;

» Създаване на строителни продукти, които отговарят на изискванията за устойчиво развитие.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.