Тежък бетон с железен-силикат

Тежкият бетон съдържащ железен-силикат се прилага в граждански и индустриални съоръжения, там където има необходимост от съоръжения с висока плътност и голямо собствено тегло. С подходящия състав на бетона и влагане на химични добавки, тежкият бетон съдържащ железен-силикат постига добра обработваемост на разбъркване и полагане. Аурубис предоставя рецептура за производството на тежък бетон:

 

1.       Железен-силикат = 1060 kg/m3;

2.       Цимент = 320 kg/m3;

3.       Едър добавъчен материал = 1060 kg/m3;

4.       Пясък = 120 kg/m3;

5.       Вода = 226 g/m3;

 

Има много приложения на тежкия бетон съдържащ железен-силикат:

» Тежки фундаменти за сгради и съоръжения;  

» Подземни съоръжения и тунели;

» Крайбрежни съоръжения (защита на брегови ивици, подпорни стени, тетраподи и др.);

» Мостове;

» Закотвящи устройства;

» Маншони на тръбопроводи;

» Лего Блокове.

 

Използването на железен-силикат в тежкия бетон има няколко основни ползи:

 

 » Увеличава якостта на натиск и плътността на бетона (около 2,8kg/m3);

» Сертифициран добавъчен материал според EN 12620;

» Увеличава дълготрайността на бетона, особено водонепропускливостта (Cw0,8 & Cd50 (БДС EN 206:2013 & NA.N)) и изтриваемостта (18000mm3/5000mm2), както и защита срещу агресивни въздействия от хлориди, сулфати и морски соли;

» Липса на линейни деформации на бетона (без съсъхване и набъбване);

» Намалява топлината отделена при хидратация на цимента;

» Увеличава износоустойчивостта (18±0,2cm3/50cm2 (БДС EN 13892-3:2015)).

» Значително увеличава мразоустойчивостта (∆m=0,2% & ∆f=2,3% (БДС EN 206:2013+A1:2016)).

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.