Противохлъзгаеми повърхностни покрития с железен-силикат

Противохлъзгаеми повърхностни покрития представляват повърхностни слоеве за третиране на пътищата, като подобряват устойчивостта на най-горния му слой. Обикновено дебелината на покритието е между 3 и 5 mm и спомага за намаляване на спирачния път при екстремни ситуации на пътя и опасни участъци. Обикновените противоплъзгаеми покрития са на базата на природен боксит, кайто е добавъчният материал, който осигурява в най-голяма степен защита при голямо триене. Въпреки, че напоследък интересът към противохлъзгаемите повърхностни покрития е нарастнал значително, високата цена на природния боксит и слабото му разпространение в природата, възпрепятстват широкото внедряване за тези покрития. Железният-силикат се явява безпогрешен заместител на този природен продукт, като влагането му в геополимери създава материали с по-добри характеристики. Най-разпространеното изпитване за определяне на способността за подхлъзване при пътни настилки, е чрез измерване на коефициента PSV (Polished Stone Value). Железният-силикат подобрява PSV коефициента, както и износоустойчивостта на синтетичните геополимети, в който състав е използван. Университета Ulster, Северна Ирландия е отговорен за настоящите изследвания и развитие на противохлъзгаеми повърхностни покрития на базата на железен-силикат, в съответствие с EN и ASTM  стандартите.

 

Няколко са основните приноси на влагането на железен-силикат в противохлъзгаеми повърхностни покрития:  

 

» Подобрява износоустойчивостта;

» Подобрява якостта на натиск;

» Сертифициран строителен материал според EN 12620;

» Строителен продукт, който отговарят на изискванията за устойчиво развитие.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.