Флотация на въглища

Въглищните мини използват обогатителен процес, основаващ се на принципа на гравитачна сепарация – промиване, тежка баня и циклон, както и флотация. Железният-силикат е много ефективен материал при флотацията на фини въглищни частици с размери от 0-0,5 mm. Получената суспензия с стабилна, лесна за приготвяне, лесна за извличане от процеса и за последващо наново използване. В действителност най-широко разпространения материал за този процес с магнетита, но той не е разномерно географски разпределен. Железният-силикат е чудесна алтернатива на магнетита поради следните си плюсове:

 

» Висока специфична плътност;  

» Нисък вискозитет;

» Лесен за приготвяне в суспензия;

» Висока стабилност на получената суспензия;

» Местна суровина, по-лесно достъпна от магнетита;

» Фин и ефективен материал;

» Устойчиво оползотворяване на материала.

 

Клиенти на железния-силикат са някои местни мини за въглища и топло централи.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.