Производство на циментов клинкер

Производството на циментов клинкер изразходва големи количества природни суровини – основно варовик и глина, но в по-малки количества и пясък и желязна добавка. В днешно време циментовата индустрия е изправена пред предизвикателството да опазва околната среда, като все повече намалява употребата на природните суровини. В същото време различни индустриални отпадъци намират приложение като алтернативни материали в производството на циментов клинкер. Железният-силикат е такъв вид алтернативен материал, който може да се използва като заместител на желязната руда, която най-често се прилага. Според минералния състав на основните суровини на цимента (варовика и глината), железният-силикат може да се оползотворява като коригираща добавка на нивото на силиция и желязото или изцяло като източник на желязо за формиране основния минерален състав на циментовия клинкер.

 

Няколко са основните приноси от оползотворяването на железния-силикат за циментовата индустрия:

» Готова за употреба желязна суровина;

» Липса на допълнително натрошаване и смилане;

» Подходящ за използване и при сух и мокър метод на производство на циментов клинкер;

» Добра способност на разбъркване и хомогенизиране;

» Намалява температурата на формиране на калциевите съединения;

» Елиминира употребата на допълнителни минерализатори.

Химичният състав на железния-силикат включва минерали на фаялита, магнетита, пироксена и кварца, основно във вида на желязни и силициеви оксидни форми, които дават и името на материала – железен-силикат.  

 

Нашите основни клиенти са: Хайделберг Цимент, Лафарж Холсим, Титан, Американ Цимент и др.

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.