Сярна киселина

Сярната киселина е най-необходимото и многостранно използвано химично вещество в световен мащаб. Тя се използва в почти всички сектори на промишлеността. Типични области на приложение са производството на торове, пигменти, както и в извличането на метални  руди. В допълнение, сярна киселина се използва широко в химическата индустрия, при производството на влакна, флуороводородна киселина, сушенето на хлор и много други. Източниците на суровини за производство на по-голямата част класове сярна киселина, са сяра или серен двуокис (SO2). В производството на Аурубис България се оползотворяват технологичните газове, отделяни при пирометалургичните процеси за добиване на мед.

Въпреки че сярната киселина, произвеждана от Аурубис България, е сред най-качествените на този пазар, компанията инвестира допълнително в началните етапи на пречистване, с цел допълнително повишаване качеството на продукта.

Аурубис България произвежда два вида H2SO4 - техническа и акумулаторна.

СЯРНА КИСЕЛИНА  (H2SO4) (Спецификация на качеството)

 

ПАРАМЕТРИ

ГАРАНТИРАНИ СТОЙНОСТИ

 

 

 

 

 

Монохидрат, Зимен  период ,  %

95.0 ÷ 96.5

 

Монохидрат, Летен период,  %

96.5 ÷ 98.3

 

Fe,   ppm

 5.43  ÷ 30

 

Остатък след накаляване,   ppm

 10 ÷ 60

 

As,  ppm

 0.04 ÷ 0.2

 

Pb,  ppm

 0.04 ÷ 0.08

 

NOx,  ppm

 0.5 ÷ 1

 

Хлориди,  ppm

<5

 

Cd, ppm

 0.03  ÷ 0.04

 

Mn,  ppm

 0.04  ÷ 0.20

 

 

Редуциращи в-ва по KMnO4, ml 

1.1 ÷ 4.2

 

SO2  ,   %

0.00115  ÷  0.044

 

Прозрачност ,   %

92.0 ÷ 97.8

 

 

 

СЯРНА КИСЕЛИНА (H2SO4) АКУМУЛАТОРНА

 

ПАРАМЕТРИ

ГАРАНТИРАНИ СТОЙНОСТИ

 

 

 

 

 

Монохидрат,   %

94.0 ÷ 96.5

 

Fe,  ppm

5.43 ÷ 30

 

Остатък след накаляване,   ppm

 10 ÷ 60

 

As,  ppm

  0.04÷ 0.2

 

Pb,  ppm

0.04 ÷ 0.08

 

NOx,  ppm

0.5 ÷ 0.9

 

Хлориди,  ppm

< 5

 

Cd, ppm

 0.03 ÷ 0.04

 

Mn,  ppm

 0.04 ÷ 0.20

 

Редуциращи в-ва по KMnO4, ml 

1.1 ÷ 4.2

 

SO2  ,   %

0.00115 ÷ 0.044

 

Прозрачност ,   %

92.0 ÷ 97.8

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.