Сярна киселина

Сярната киселина е най-необходимото и многостранно използвано химично вещество в световен мащаб. Тя се използва в почти всички сектори на промишлеността. Типични области на приложение са производството на торове, пигменти, както и в извличането на метални  руди. В допълнение, сярна киселина се използва широко в химическата индустрия, при производството на влакна, флуороводородна киселина, сушенето на хлор и много други. Източниците на суровини за производство на по-голямата част класове сярна киселина, са сяра или серен двуокис (SO2). В производството на Аурубис България се оползотворяват технологичните газове, отделяни при пирометалургичните процеси за добиване на мед.

Въпреки че сярната киселина, произвеждана от Аурубис България, е сред най-качествените на този пазар, компанията инвестира допълнително в началните етапи на пречистване, с цел допълнително повишаване качеството на продукта.

Аурубис България произвежда два вида H2SO4 - техническа и акумулаторна.

СЯРНА КИСЕЛИНА  (H2SO4) (Спецификация на качеството)

 

ПАРАМЕТРИ

ГАРАНТИРАНИ СТОЙНОСТИ

 

 

 

 

 

Монохидрат, Зимен  период ,  %

95.0 ÷ 96.5

 

Монохидрат, Летен период,  %

96.5 ÷ 98.3

 

Fe,   ppm

 5.43  ÷ 30

 

Остатък след накаляване,   ppm

 10 ÷ 60

 

As,  ppm

 0.04 ÷ 0.2

 

Pb,  ppm

 0.04 ÷ 0.08

 

NOx,  ppm

 0.5 ÷ 1

 

Хлориди,  ppm

<5

 

Cd, ppm

 0.03  ÷ 0.04

 

Mn,  ppm

 0.04  ÷ 0.20

 

 

Редуциращи в-ва по KMnO4, ml 

1.1 ÷ 4.2

 

SO2  ,   %

0.00115  ÷  0.044

 

Прозрачност ,   %

92.0 ÷ 97.8

 

 

 

СЯРНА КИСЕЛИНА (H2SO4) АКУМУЛАТОРНА

 

ПАРАМЕТРИ

ГАРАНТИРАНИ СТОЙНОСТИ

 

 

 

 

 

Монохидрат,   %

94.0 ÷ 96.5

 

Fe,  ppm

5.43 ÷ 30

 

Остатък след накаляване,   ppm

 10 ÷ 60

 

As,  ppm

  0.04÷ 0.2

 

Pb,  ppm

0.04 ÷ 0.08

 

NOx,  ppm

0.5 ÷ 0.9

 

Хлориди,  ppm

< 5

 

Cd, ppm

 0.03 ÷ 0.04

 

Mn,  ppm

 0.04 ÷ 0.20

 

Редуциращи в-ва по KMnO4, ml 

1.1 ÷ 4.2

 

SO2  ,   %

0.00115 ÷ 0.044

 

Прозрачност ,   %

92.0 ÷ 97.8