Катоди

Медни катоди – мед с чистота 99,99% се извлича под формата на катод, по време на процеса на електролиза на нерафинирана мед. Медните катоди са основна суровина за преработващата индустрия.

Медни катоди  - LME Grade A

 

Параметри

 

Изискване

As

%

<0,0005

Bi

%

<0,0002

Fe

%

<0,0010

Pb

%

<0,0005

S

%

<0,0015

Sb

%

<0,0004

Se

%

<0,0002

Ag

%

<0,0025

(Bi+Se+Te)

%

<0,0003

(As+Sb+Cr+Mn+Cd+P)

%

<0,0015

(Co+Zn+Fe+Si+Ni+Sn)

%

<0,0020

 

 

 

Размери и тегло на катода и катодния пакет

 

 

Един катоден лист:

 

(1000 мм x 1020мм)+/-30 мм

Един катоден пакет:

 

(1000 мм x 1020мм)+/-30мм x 1000мм (max)

Тегло на катодния лист:

 

мах. 100 кг

Тегло на катодния пакет:

 

мах. 2 800 kг

 

 

 

Външен вид

 

Платното на катода не е замърсено с аноден шлам или меден сулфат.

 

 

Размерът на дендритите по повърхността на катода е не по-голям от 20 мм.

Пакетиране

 

Катодите са пакетирани в пакети с тегло до
2 800 кг.

 

 

Пакетите са вързани с две успоредни метални ленти.

 

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.