Основни производствени звена

Металургично производство

Състои се от четири основни участъка.

Рафинерия

По последна технология се произвежда висококачествена мед.

Производство сярна киселина

Осъществява се преработка на техническите газове.

Обогатителна фабрика

Осъществява се преработката на шлаков отпадък.