Основни производствени звена

Металургично производство

Състои се от четири основни участъка.

Рафинерия

По последна технология се произвежда висококачествена мед.

Производство сярна киселина

Осъществява се преработка на техническите газове.

Обогатителна фабрика

Осъществява се преработката на шлаков отпадък.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.