Процес на кандидатстване

Желаете ли да работите в световно известна компания, която се намира в сърцето на България? 

Изпратете ни вашето CV с кратко, но информативно писмо относно вашите интереси/мотивация да работите в Аурубис. Разкажете ни за вашата квалификация – образователна или свързана с предишна работа, и не забравяйте да споменете вашите интереси или друга специфична информация, която ви прави най-добрия избор за нашата компания. Екипът ни по подбор и назначаване ще разгледа кандидатурата ви и ще се свърже с вас, за да ви информира за позиция, съвпадаща с вашия профил.  

 

Интервю и процес на тестване на знанията

След като бъдете поканени за среща в компанията, ние ще ви запознаем изцяло с отворената позиция, предизвикателствата, ползите и кариерното развитие, които можете да получите в Аурубис България.

За да проверим вашите способности и знания провеждаме индивидуално интервю с наш специалист по подбор и техническо интервю за специфични знания от висококвалифицирани професионалисти в нашите технически или производствени звена.

След интервюто ще получите обратна връзка относно представянето си и последващо развитие.

За новоназначените кандидати, осигуряваме лична консултация за изготвянето на необходимите документи, цялостна комуникация по време на назначаването и  последно, но не и по значение, професионална и приятелска въвеждаща програма с цел по-лесното ви запознаване и приспособяване към средата, правилата и културата на компанията.    

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.