Програма за практическо професионално обучение

Нашата програма за практическо обучение има за цел да подготви млади специалисти за специфични и високо профилирани позиции. По време на програмата участниците придобиват специфично ноу-хау, конкретни технически умения, опит и лична отговорност и претърпяват индивидуално развитие, които водят до професионално бъдеще, изпълнено с много възможности за реализация.  

Курсът на обучение е с времетраене 12 месеца, в рамките на които практикантът ще бъде въвлечен в работния процес в завода и ще има възможността да продължи своето развитие в специален център за професионално обучение, лицензиран и инспектиран от Министерство на образованието, младежта и науката.

 

Условия на програмата

Практикантите работят в Аурубис България на трудов договор и получават заплащане, спрямо политиката за възнаграждение, касаеща конкретната програма. В допълнение, те ползват социалните придобивки, осигурени за всички служители на компанията, като: ежедневно хранене, транспорт от и до завода, пълна застраховка и ползване на услугите на медицинския център, намиращ се на територията на компанията.  

На края на всяка година практикантите полагат изпит. Тези от тях, които преминат успешно, ще имат възможността да продължат в програмата и през следващата година. На края на обучението си практикантите държат финален изпит върху информацията и практическите знания, натрупани по време на практическото професионално обучение. Успешно завършилите програмата получават сертификат за професионална квалификация и възможност да започнат своята кариера в Аурубис България.

Cтарта на програмата се обявява през пролетта на календарната година.

Желаете ли да кандидатствате? Изпратете ни вашето актуално CV заедно с мотивационно писмо, описващо вашите интереси, идеи и план за бъдещо развитие.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.