Area:
Location:

ЗАВАРЧИК - МОНТЬОР ПО ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

За Направление Поддръжка, Техническа Дирекция търсим да назначим

 

Заварчик - монтьор по поддръжка и ремонт на машини и съоръжения

 

 

Отговорности:

 

»   Осъществява дейности по поддръжка и ремонт на оборудването, превантивна поддръжка, планови и аварийни ремонти на територията на компанията;

»   Извършва заваръчни работи с повишена сложност на големи детайли и изделия с комплексна конфигурация, както и на разтоварени съдове и инсталации, работещи под налягане;

»   Извършва демонтаж, монтаж и настройка на машините, съоръженията и прилежащите им системи и площадки;

»   Анализира повредите и предлага решения за тяхното отстраняване;

»   Дава домашни дежурства и естеството на работата предполага кандидатите да са местни или склонни да се релокират в района.

 

Изисквания:

 

»   Средно образование - професионална квалификация Заварчик, Машинен монтьор или сходна;

»   Опит в поддръжката на механо съоръжения ще се счита за предимство;

»   Правоспособност за заварчик за ръчно електродъгово заваряване – тръби и заваряване на надзорни съоръжения;

»   Правоспособност за управление на мотокари и електрокари;

»   Добри компютърни умения – MS Office;

»   Добри комуникационни умения и положителна нагласа за работа в екип;

»   Добри аналитични умения и способност за анализ на причнинно-следствени връзки.

 

Ние Ви предлагаме:

 

»   Перспективна и отговорна работа в една от най-големите компании в страната, част от международна група - лидер в своята сфера на дейност;

»   Високи работни стандарти, атрактивно възнаграждение и социални придобивки;

 

»   Възможности за личностно и професионално развитие.

 

Ако нащето предложение Ви интересува:

 

Моля, изпратете актуална автобиография, копия от диплома за завършено образование и свидетелства за правоспособност на e-mail: jobs.bulgaria(at)aurubis.com

не по-късно от 22.07.2018г.

 

 

Можете да откриете правилата, които спазваме, при обработка на лични данни на кандидати за работа, на следния адрес: http://bulgaria.aurubis.com/bg/karieri

 

 

Font size
Glossary
onoff
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.
###CP_TEXT###
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here. 258 OK