Area:
Location:
За екипа на направление Инженеринг в Аурубис България АД търсим да назначим

ПРОЕКТЕН ИНЖЕНЕР СТРОИТЕЛСТВО

 

Отговорности:

»   Отговаря за изпълнението на инвестиционни проекти по части: строителни конструкции, геодезия, архитектура, водопровод и канализация;

»   Участва в инициирането на проектите, в изготвянето на технически спецификации и в тръжните процедури по избор на проектанти, доставчици и изпълнители;

»   Координира и съгласува с вътрешния клиент и компаниите-изпълнители плана и графиците за реализиране на проектите, както и самото им изпълнение;

»   Анализира и докладва реализирания прогрес и прави прогнози за завършване и пускане в експлоатация на инвестиционните проекти.

 

 

Изисквания:

»   Висше техническо образование – магистърска степен по строителна специалност;

»   Професионален опит в изпълнение или супервизия на проектни и строително-монтажни работи – минимум 3 години;

»   Участие в проекти, реализирани на индустриални площадки, ще се счита за предимство;

»   Компютърна грамотност - MS Office, AutoCAD, MS Project;

»   Много добро владеене на aнглийски eзик;

»   Отлични комуникационни и организационни умения;

»   Умения за работа в екип.

 

Ние Ви предлагаме:

»   Перспективна и отговорна работа в една от най-големите компании в страната, част от международна група - лидер в своята сфера на дейност;

»   Високи работни стандарти, атрактивно възнаграждение и социални придобивки;

»   Възможности за личностно и професионално развитие.

 

Ако предложението Ви интересува, моля, изпратете актуална автобиография и копие от диплома за завършено образование на e-mail: jobs.bulgaria@aurubis.com, или на адрес: Аурубис България АД, 2070 гр. Пирдоп, направление Човешки ресурси, не по-късно от 31.05.2018 г.

 

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Ще запазим конфиденциалността на Вашата кандидатура съгласно ЗЗЛД.

Font size
Glossary
onoff